AAA
Mapa strony

Rewolucyjna trójwymiarowa konstrukcja

Wyjątkowa konstrukcja

KONSTRUKCJA

Nowatorska i rewolucyjnakonstrukcja rakiety do tenisa przez BLACKBURNEDOUBLE STRUNG SYSTEMS TM. spowodowała likwidacjęproblemów z uderzeniami krawędzią ramy rakiety. W procesieeliminowania tego koszmaru uderzeń ramą rozwijająca się wciąż technikadostarczała dodatkowe możliwości technologiczne rezultatem czego jestrakieta BLACKBURNE DS 107, która teraz dostarcza wielu istotnychkorzyści dla zawodników na różnych poziomach zaawansowania.

Rozwiązanie: Uznał, że utworzenie dwóch niezależnych połaci naciągów najednej ramie spowodowałoby wyeliminowanie niewykorzystanej dotądpowierzchni rakiety, a mianowicie w okolicach styku naciągu z ramą. Taczęść rakiety jak dotąd była bezużyteczna, wręcz szkodliwa dlauderzającego.

BRYŁA W MIEJSCE PŁASZCZYZNY

Tradycyjnie rakiety wykorzystująkonstrukcję dwuwymiarową. Jednakże dwaniezależne naciągi po każdej ze stron ramy rakiety tworzą wspólnie z tąramą trójwymiarową – przestrzenną konstrukcją.Takie rozwiązanie, jakkolwiek nowatorskie dla tenisa, to jestoczywistością w inżynierii w różnych dziedzinach ze względu na swojąwytrzymałość i stabilność. Przy konstrukcji skrzydeł samolotów czymostów od setek lat inżynierowie wykorzystują rozwiązania przestrzennedla stworzenia trójwymiarowych, lekkich i bardzo wytrzymałych, a zarazem niezmierne stabilnych konstrukcji.

WIĘCEJ STABILNOŚCI

Dzięki swej skrzyniowej -przestrzennej konstrukcji rakietaBLACKBURNE posiada wspaniałewłaściwości sprężyste bez nadmiernej elastyczności powodującejskręcanie i przenoszenie drgań. Wszystkie te czynniki wypływająpozytywnie na znacznezwiększenie jakość wszelkiego rodzaju odbić znanych w tenisie.Jednocześnie owa stabilnośćkonstrukcji eliminuje kontuzje wynikające z tzw. „łokcia tenisisty”.Więce o tym w dziale "KORZYŚCI".


Odsłuchaj cały tekst