AAA
Wyjątkowa konstrukcja

Największy "Sweet Spot"

Historia rakiet BLACKBURNE

„SWEET SPOT” czyli pole odbicia
Ze względu na fakt, że rakieta posiada owe dwanaciągi po obu stronach, stąd rama jest jakby obleczona naciągiem, więc tworzą się dwie idealnie równe płaszczyzny do odbijania, gdyż krawędzie ramy są zrównane z płaszczyznami naciągów.

 Teraz każde odbicie jest właściwe, bez względu na to w którym miejscu rakiety piłka się odbije.Teraz „sweet spot” nie znajduje sięwyłącznie w części środkowej rakiety lecz jestto cała powierzchnia naciągów. Dzięki temu rakieta posiada30-40% większą powierzchnię odbicia w porównaniu do rakiet o tej samejwielkości główki rakiety.

Odsłuchaj cały tekst